Pc herentals

HERENTALSE  PETANQUE CLUB

Welkom op de site van Petanque Club Herentals


Donderdag van 18u30

Vrijdag van 20u

Wijngaard 8

2200 Herentals


petanque

Aanleg van een petanque baan


Pétanque kan op zeer veel verschillende soorten terreinen worden gespeeld, maar het beste oppervlak wordt gevormd door los gestort en licht aangewalst fijn grind of fijne steenslag. Dolomiet of fijn gebroken schelpen worden ook wel gebruikt, maar maken het spel minder interessant door een te grote regelmaat. Perfect glad moet het terrein beslist niet zijn. De onregelmatigheden van het terrein maken een essentieel onderdeel uit van de spelproblemen.

Een goede drainage is echter wel gewenst. De opbouw van het speelterrein is sterk afhankelijk van de plaatselijke bodemgesteldheid.

Per speelterrein is er officieel een oppervlakte van 4 bij 15 meter nodig, maar minder (bijv. 3 bij 13 meter) is in de praktijk meestal voldoende. Het uitzetten van banen is alleen nodig als zich heel veel spelers op een open terrein bevinden en kan voorkomen dat partijen door elkaar heen gespeeld gaan worden.Voor de afscheiding van banen is dun touw (bijv. oranje nylon draad) van 1 à 3 mm dikte zeer geschikt. Een terreinbegrenzing is niet direct noodzakelijk maar kan het doorstoten of op de rijbaan komen van boules voorkomen. Hiertoe kan een rand van steen of
houten bielzen worden geplaatst. Steen heeft als nadeel dat het sneller kapotgegooid wordt.

Indien belijning wordt toegepast dient deze rand op minimaal 10 cm van de lijnen geplaatst te worden.

Tenslotte volgt nog een opsomming van de opbouw van een Jeu de Boulesbaan (Pétanque baan)

In het algemeen is de opbouw van boven naar beneden als volgt:

  • toplaag (3 à 4 mm)
  • fundering (plm 10 cm)
  • watervoerende laag (plm 20 cm)

Voorkomen dient te worden dat de oppervlakte waterpas ligt, natuurlijke glooingen maken het spel aantrekkelijker.
De toplaag kan bestaan uit:

  • 2 à 3 cm leem, ingewalst met 1 cm grind (0-8 mm); hiervoor kan ook split worden gebruikt of
  • grof zand gemengd met gemalen mergel (gemalen mergel is niet makkelijk verkrijgbaar) of
  • halfverhardings-toplaagmateriaal, het nadeel kan hierbij zijn dat het veld te glad en daardoor te makkelijk wordt

De fundering kan gelijk zijn aan die van halfverhardingen:

  • lava (0-15/25 mm) of
  • sintels (0-15/25 mm)

Wanneer de vloer als ondergrond beton of iets dergelijks heeft, dan kan volstaan worden met de beschreven toplaag,
maar dan met een dikte van 20 cm.

Als watervoerende laag kan vrij grof zand worden genomen, met een minimale dikte van 20 cm. Uiteraard kan deze laag plaatselijk al aanwezig zijn. Of al dan niet moet worden gedraineerd hangt af van de plaatselijke situatie.

Als watervoerende laag kan ook puin, al dan niet gebroken puin worden gebruikt.              

petanquebaan