Spel

 1. Het spel wordt gespeeld door twee teams. Een team bestaat uit twee of drie personen. Bij teams van drie personen heeft elke speler twee boules, bij teams van twee personen heeft elke speler drie boules.
 2. Door loting (tos) wordt bepaald welk team begint. Een van deze teamleden kiest de plaats waar er gespeeld zal worden (cirkel). Tijdens de werpronde spelen alle spelers van beide teams vanuit de cirkel.
  De eerste speler van het startende team dat de tos won hooit de but (klein balletje). Het moet ten minste 6 meter en maximum 10 meter van de cirkel verwijderd zijn.
  Als de but goed ligt, gooit een van de teamleden die de but gooide de eerste bal (doel: zo dicht mogelijk bij de but).
 3. Dan is de tegenpartij aan de beurt met een eerste bal met als doel deze dichter bij de but te krijgen.
  Bij het gooien is het toegestaan de boule van de tegenpartij weg te stoten of schieten.
 4. Het team dat het dichtst bij de but ligt heeft de leiding. De spelers van het team dat niet de leiding heeft, probeert steeds een boule dichter bij de but te krijgen. Daarbij mag ook de but worden weggespeeld om de positie te veranderen.
 5. Na elke bal wordt gekeken welk team het dichtst ligt, het verliezende team moet telkens een nieuwe bal gooien. En dit tot hun ballen op zijn (indien ze niet dichter geraken).
 6. Heeft een team geen boules meer, dan maakt het andere team de werpronde af en probeert daarbij meer boules bij de but te krijgen.
 7. Elke boule die beter ligt dan de beste boule van de tegenpartij levert het winnende team een punt op, de verliezende partij krijgt geen punten.
 8. Een speler van het winnende team van de vorige werpronde bepaalt nu aan de andere zijde de plaats van waar gegooid wordt en werpt ook de but.
 9. Enz, enz
 10. Winnaar is het team dat als eerste 13 punten heeft behaald.

Bij twijfel over welke boule als winnende boule ligt, zal de afstand van beide boules tot de but gemeten worden.

Ontstaan

Petanque is een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt ongeveer in de vorm zoals we het nu nog kennen. Ook in de middeleeuwen bleven petanque en andere bolspelen erg populair, maar daarna verslapte de interesse ervoor met uitzondering van bepaalde streken zoals de Franse Provence.

Na de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een indrukwekkende opmars die eerst geheel Frankrijk overspoelde maar al spoedig ook andere Europese landen en zelfs daarbuiten. Een van de oorzaken van deze hernieuwde populariteit van het petanquespel moet ongetwijfeld gezocht worden in de promotie die het gehad heeft via het toerisme.

De vele toeristen die met het petanque kennismaken in Frankrijk, de bakermat van dit spel, worden er blijkbaar zo door gegrepen dat ze het in hun eigen streken gaan importeren. Momenteel wordt petanque gespeeld in Zuid- en West-Europa, Noord-Afrika, de VS, Canada en zelfs tot in Thailand en Japan toe.